Ortaokul

EĞİTİM PROGRAMI

Ertuğrul Okulları, yaşları gereği sorgulayan, araştıran ve kendini toplumsal ve sosyal bir birey olarak var etmeye çalışan ortaokul öğrencilerinin sahip oldukları bu özellikleri birer değere çevirmeyi hedefler. IQup4 Bilişsel Gelişim Sistemi ile desteklenen ortaokul öğrencileri, açığa çıkan potansiyellerini farklı düşünme ve bakış açılarına sahip olarak, 21. yüzyıl eğitim becerilerini edinerek geleceğe hazırlanmak için kullanma fırsatını elde ederler. Projelerle sosyal bilinci yüksek bireylere dönüşen öğrenciler dünyada kendilerine ait özel bir yer sahibi olmanın güveniyle geleceğe hazırlanır.