Okul Öncesi

Ertuğrul Okulları okul öncesi eğitim modelinde, çevresiyle iyi ilişkiler kuran, toplumsal kuralları ve değerleri içselleştiren, haklarına sahip çıktığı kadar başkalarının haklarına da saygı duyan bireylerin yetişebilmesi için gereken tüm akademik ve sosyal beceri kazanımlarını sunan bir eğitim programı uygulanır. Eğitim programımızı tasarlarken oluşturduğumuz tüm etkinlikler Akademik Becerileri Geliştirme Programı ve Özdenetim Becerileri Geliştirme Programı başlıkları altında yapılandırılır.