Lise

Ertuğrul Okulları lise eğitim modeli, bireylerin akademik alanlarda öğrendiklerini farklı disiplinlerle ilişkilendirerek öğrenim deneyimlerini ve hayata bakış açılarını şekillendirebilmelerini hedefler.

Öğrencilerimiz İngilizce ve Almanca dil eğitimi ile evrensel değerlere hâkim ve dünyaya entegre olabilen, ulusal ve uluslararası projelerle akademik ve sosyal kazanımlarını global platformlarda sergileyebilen, farklı bakış açılarına sahip bireyler olarak yetişirler.

Eğitim içeriklerini destekleyen sosyal sorumluluk projeleri ile kültürel değerleri özümsemeleri ve evrensel değerlere duyarlı olmaları sağlanır. Yüksek Öğretim Sınavına Hazırlık Programı ile ne istediğini bilen ve başarılı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bireyler olarak hayata hazırlanırlar.