Servis

Ertuğrul Okullarında öğrenci servisi hizmetleri teknik açıdan kusursuz, periyodik bakımları yapılmış, tam donanımlı araçlarla sağlanır. Servislerimizde görev alan servis kaptanlarımız ve servis rehberlerimiz Okul Servis Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen şartlara sahiptir. Her öğrenci sabah servis rehberi tarafından evinin kapısından alınıp, akşam yine evin kapısına bırakılıncaya kadar geçen süre içinde Ferdi Kaza Sigortası ile sigortalanır. Öğrencilerin okul servis araçlarında geçirdikleri zaman da eğitim sürecinin bir parçası olarak değerlendirilir. Bu nedenle servis şoförlerimizin ve rehberlerimizin hizmet içi eğitimleri, okulumuzun Rehberlik Birimi çatısı altında düzenli aralıklarla yapılır.