Neden Ertuğrul Okulları?

Ertuğrul Okulları, günümüz çocuklarını geleceğin seçkin bireyleri olarak yetiştirmek üzere yola çıkmıştır. Çocuklarımız, 21. yüzyıl temel yeterlilikleri çerçevesinde belirtilen beceriler doğrultusundaki eğitim programı ve özgün bilimsel yöntemlerle yapılan çalışmalar ile nitelikli bireyler olarak geleceğe hazırlanırlar.

Ertuğrul Okulları’nda, MEB tarafından belirlenen müfredatın yanı sıra Türk bilim insanlarınca geliştirilmiş olan ve sadece Ertuğrul Okulları tarafından uygulanan bilimsel tanılama ve eğitim destek programları ile çağdaş eğitim dünyasının en gelişmiş teknikleriyle donatılmış benzersiz bir eğitim-öğretim sistemi kullanılır.

Ertuğrul Okulları eğitim-öğretim sisteminin temelini oluşturan program ve sistemler:

  • · Özdenetim Becerilerini Geliştirme Programı

    · IQup4 Bilişsel Gelişim Sistemi

    · Kişiselleştirilmiş Dijital Rehberlik Sistemi (KDRS)

    · Analitik Okuma ve Kavrama Geliştirme Programı (AOP)