Eğitim İlkelerimiz

21. yüzyıl temel becerileri çerçevesinde öğrencilerimiz için, akademik alanlarda gösterecekleri performansı destekleyici becerilerle donatılacak bir eğitim programı oluşturulmuştur. Tüm eğitim yaşamı boyunca sahip olduğu iyi bir akademik altyapı, öğrencinin iyi bir üniversitede öğrenim görmesinin ve daha da önemlisi değerli bir meslek sahibi olmasının ön koşuludur. Bununla birlikte çocukların bugünün ve geleceğin gerektirdiği beceri ve yetkinliklerle donatılması, başarılı bir yetişkinliğin kapısını açacak temel anahtarlardır.

Ertuğrul Okulları eğitim-öğretim sistemi, öğrencilere hak ettikleri en iyi akademik performansı kazandırmanın yanı sıra geleceklerini yönetebilmelerini sağlayacak beceri ve yetkinliklerle donatma temelinde yükselir. Bu temel üzerine inşa edilen sistem dört ana ilkeye sahiptir:

  • · En üst düzeyde akademik bilgi ve birikime sahip olmalarını sağlamak

  • · Her öğrencinin doğuştan sahip olduğu potansiyeli bilimsel yöntemlerle açığa çıkarıp destekleyerek daha iyisini yapacak yetkinlik ve becerilerle donatmak

  • · Liderlik ve girişimcilik özelliklerini besleyerek hayatını yönetme becerisini kazandırmak

  • · Yerel değerlerine sahip çıkan evrensel vatandaşlar yetiştirmek