BURSA 24 GAZETESİ

Bursa’da yeni bir “Özel Okul”

“Sadece özel okul değil, özel bir okul” mottosuyla günümüz çocuklarını geleceğin seçkin bireyleri olarak yetiştirmek üzere yola çıkan Ertuğrul Okulları, 21. yüzyıl temel yeterlilikleri çerçevesinde belirtilen beceriler doğrultusundaki eğitim programı, özgün bilimsel yöntemlerle yapılan çalışmalarıyla değer oluşturmayı amaçlıyor. 

Bursa’da yeni bir “Özel Okul”

Ertuğrul Okulları’nda, MEB tarafından belirlenen müfredatın yanı sıra Türk bilim insanlarınca geliştirilmiş olan ve sadece Ertuğrul Okulları tarafından uygulanan bilimsel tanılama ve eğitim destek programları ile çağdaş eğitim dünyasının en gelişmiş teknikleriyle donatılmış benzersiz bir eğitim-öğretim sistemi kullanılacak. Ertuğrul Okulları eğitim-öğretim sisteminin temelini oluşturan program ve sistemler ise:

 • Özdenetim Becerilerini Geliştirme Programı
 • IQup4 Bilişsel Gelişim Sistemi
 • Kişiselleştirilmiş Dijital Rehberlik Sistemi (KDRS)
 • Analitik Okuma ve Kavrama Geliştirme Programı (AOP) olmak üzere, birbiri içinde bir bütün 4 temel programdan oluşuyor.

ARGE ve Bilim Kurulu Başkanlığını Dr. Zafer Akıncı, Yönetim Kurulu Başkanlığını ise Orhan Çapar’ın yönettiği Ertuğrul Okulları’nda, hedefi, bilgi ve birikimi akademik başarılarla pekiştirmiş, farklı düşünme ve bakış açılarına sahip, gerçekleştirdiği projeler ile sosyal bilinci yüksek, akıl ve bilimin yol göstericiliğinden emin, beş yabancı dil becerisine sahip, dünya ile entegre olabilen, ulusal değerlerine sahip çıkarken evrensel değerlere saygılı, dünya ile rekabet edecek yetkinliğe ulaşmış bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.

İlk öğrencilerini 2018-2019 eğitim & öğretim yılında; Beşevler’de inşa edilen modern kampüsünde kabul edecek olan Ertuğrul Okulları’nda; eğitim programı her çocuğun farklı bir altyapıya, kişiliğe ve yeteneğe sahip olduğunun bilinciyle, çocukların ilgileri, ihtiyaçları ve güçlü yönleri üzerinden harekete geçerek, kendi öğrenimleri için sorumluluk alabilmelerine ve kendi seçimlerini yapabilmelerine olanak sağlayacak biçimde yapılandırıldı.

Ertuğrul Okulları eğitim programı, eğitim-öğretim bileşenlerinin kusursuz uyumu, hedeflenen verimin en üst düzeyde sağlanması, bilgi, beceri ve kazanımların hayat boyu korunup geliştirilebilmesi, beyinsel kapasitenin gerçek potansiyeli yansıtabilmesi, duygusal olgunluğun duyarlılık ve inisiyatif bağlamında ortaya konulabilmesi için her kademede eşgüdümü sağlayacak yol haritası doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde altı temel başlıkta devam edecek olan eğitim ve öğretim planlaması, Ertuğrul Okulları’nın en büyük farkı olacak.

 • IQ up4 Programı ile kişisel potansiyelin açığa çıkarılması ve kapasitenin artırılması
 • Akademik ve Beceri temelli çalışmalarda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin bireysel düzeyde ve bilimsel yöntemlerle tespit edilmesi
 • Kişiselleştirilmiş Dijital Rehberlik Sistemi ile özel yöntem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin akademik ve sosyal alanlarda göstermiş olduğu performansın takip edilmesi; ekip çalışmasının ve toplumsal dayanışmanın değerini bilen bireyler olarak yetiştirilmesi
 • Okumanın etkinliğini ve performansını en doğru ve güvenilir biçimde ölçen Analitik Okuma ve Geliştirme Programı ile öğrencilerimizin okuma etkinliği sırasında anlama ve hatırlama becerilerini olumsuz etkileyen durumların minimize edilmesi ve verimliliğinin artırılması
 • Yetkin ölçme-değerlendirme sistem ve teknikleriyle öğrencinin anlık durumunun tespiti ve bu veriler ışığında atılması gereken adımların belirlenmesi
 • 21. yüzyıl becerileri çerçevesinde öğrencilerin İngilizce dilinde sözlü iletişim, okuma, dinleme ve yazma ile ilgili dil becerilerini geliştirmek için yapılandırılmış uygulamalarla sosyal ve akademik yeterliliklerinin yükseltilmesi
 • Öğrencinin sosyal etkileşimin gücünden yararlanırken bireyselliğini de koruyup geliştirmeye, fikirlerini ve eserlerini çekincesiz ortaya koymaya elverişli öğrenme ortamları

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenci kabul edecek olan Ertuğrul Okulları, “hayat boyu öğrenen olma” ilkesinin de temelini oluşturmayı hedefliyor.  Ertuğrul Okulları öğrenci profilinin en ayırt edici özelliklerinden biri “öğrenmeyi öğrenme” becerisine sahip olmaları ve hayat boyu öğrenme sürecinin aktif bir öznesi haline gelerek, öğrenmenin sürekliliğinin bilincinde olmaları.

Çağdaş ve bilimsel eğitim programı doğrultusunda hazırlanan fark yaratan uygulamalar, öğrencilerin sürekli değişim halindeki toplumla uyumlu olmalarını ve sahip oldukları becerileri kullanarak ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmalarını sağlayacak. Ertuğrul Okulları öğrencileri, doğruluk, dürüstlük, hoşgörü, sevgi, saygı, sorumluluk gibi etik değerlerle ve hayat boyu kullanıp geliştirebilecekleri ayırt edici niteliklerle donanarak yetişecek.