Özdenetim Becerileri Geliştirme Programı

Dürtülerini kontrol edebilen çocuklar daha başarılı, daha sabırlı, daha dikkatli, daha dengeli, daha uyumludur; daha doğru kararlar verir, kendilerini daha iyi ifade ederler.

Ertuğrul Okulları olarak, Özdenetim Becerileri Geliştirme Programı ile öğrencilerimizin irade gelişimine katkıda bulunuyor ve dürtüselliği kontrol edebilmelerini sağlıyoruz. Eğitim-öğretim dönemi boyunca öğrencilerimize özdenetim becerilerini geliştirici zihinsel beceriler kazandıran, bilimsel tanımlı etkinlikler ve faaliyetler hazırlıyoruz. Bu etkinlikler ve faaliyetler çeşitli eğitim materyalleri ve terapötik oyun bileşimleri ile yürütülüyor. Özel eğitim almış uzman öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize sunulan materyaller, çocuklarımızın özdenetim becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Böylece öğrencilerimiz gerek sosyal, kişisel ve psikolojik durumlarda gerekse akademik başarılarında ömür boyu kullanabilecekleri çok önemli yetenekler kazanıyor.