IQup4

IQup4 Bilişsel Gelişim Sistemi, bilimsel literatürde “bilişsel eğitim” olarak bilinen egzersizlerden oluşan bir programdır. Öğrenme sürecinde beyinde etkin kullanılmayan fonksiyonları tespit ederek bu fonksiyonların etkin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlar.

IQup4, odaklanma, hatırlama, yorumlama, mantıksal çıkarım yapma, analitik düşünme gibi temel birçok bilişsel yetiyi geliştirmek üzere 2002 yılından başlayan ve 10 yıl süren bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucu oluşturulmuştur.

Uluslararası nitelikte bir sistem olan IQup4 Bilişsel Gelişim Sistemi, uyguladığı yöntemlerle beyindeki bilgi işleyiş sürecinin daha sağlıklı, verimli ve hızlı işlemesini sağlar. Bireye özgü egzersiz çalışmalarından oluşan IQup4 uygulamaları, bu egzersizler aracılığı ile beyinde çalışması yapılmış belirli bölgeleri aktif hale getirir ve söz konusu bölgelerin verimini artırır. Sistem, uyarım artışı yoluyla nöral bağlantı sayısının ve hızının da artması şeklinde işler. Böylece beyinde eş zamanlı uyarımla artan faaliyet sonucu gri madde yoğunluğu çoğalmakta bu da bilişsel faaliyeti güçlendirmektedir.

Her IQup4 uygulaması beyinde uyarılan bölge veya bölgelerin aktif hale gelmesini ve gelişmesini, kişilerin bilgi işleme süreçlerinin çok hızlı bir şekilde gelişmesini sağlar. IQup4 çalışmaları öğrenme, hatırlama ve bilgiyi kullanma süreçlerini geliştirir ve bu süreçlerden daha çok verim alınmasını sağlar.