Öğrenen Profili

Öğrencinin yaş özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda potansiyelini destekleyecek ve geliştirecek şekilde tasarlanan eğitim programı Ertuğrul Okullarının “hayat boyu öğrenen olma” ilkesinin temelini oluşturur.

Ertuğrul Okulları öğrenci profilinin en ayırt edici özelliklerinden biri “öğrenmeyi öğrenme” becerisine sahip olmaları ve hayat boyu öğrenme sürecinin aktif bir öznesi haline gelerek öğrenmenin sürekliliğinin bilincinde olmalarıdır. Çağdaş ve bilimsel eğitim programı doğrultusunda hazırlanan fark yaratan uygulamalar, öğrencilerin sürekli değişim halindeki toplumla uyumlu olmalarını ve sahip oldukları becerileri kullanarak ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmalarını sağlar.

Öğrencilerimiz bilginin ve becerilerin geliştirilebileceğinin ve dönüştürülebileceğinin farkında olarak, bulunduğu çevrenin koşulların iyileştirilmesinde sorumluluk almak ve söz sahibi olmak gerektiğini bilirler. Hızla değişen dünya karşında belirsizlikle baş edebilme ve değişime uyum sağlayabilme becerisini kazanarak geleceğe hazırlanırlar.

Ertuğrul Okulları öğrencileri, doğruluk, dürüstlük, hoşgörü, sevgi, saygı, sorumluluk gibi etik değerlerle ve hayat boyu kullanıp geliştirebilecekleri ayırt edici şu niteliklerle donanarak yetişir.