Eğitim Programımız

Ertuğrul Okulları, 21. yüzyıl eğitim becerileri ile donanmış olarak geleceğe hazırlanabilmeleri için her çocuğun kişilik özelliklerini temel alır; gelişim ve zekâ alanlarında öğrencinin kendisini yansıtabileceği kişiselleştirilmiş eğitim içeriği uygular. Başarıları dünya çapında kabul edilmiş, en gelişmiş, en çağdaş ve en yetkin yerli ve uluslararası eğitim yöntemleri ile teknikleri Ertuğrul Okulları öğrencilerinin yararına sunulur.

Eğitim programımız her çocuğun farklı bir altyapıya, kişiliğe ve yeteneğe sahip olduğunun bilinciyle çocukların ilgileri, ihtiyaçları ve güçlü yönleri üzerinden harekete geçerek, kendi öğrenimleri için sorumluluk alabilmelerine ve kendi seçimlerini yapabilmelerine olanak sağlar.

Ertuğrul Okulları eğitim programı, eğitim-öğretim bileşenlerinin kusursuz uyumu, hedeflenen verimin en üst düzeyde sağlanması, bilgi, beceri ve kazanımların hayat boyu korunup geliştirilebilmesi, beyinsel kapasitenin gerçek potansiyeli yansıtabilmesi, duygusal olgunluğun duyarlılık ve inisiyatif bağlamında ortaya konulabilmesi için her kademede eşgüdümü sağlayacak yol haritası doğrultusunda gerçekleştirilir.

Okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde altı temel başlıkta çalışmalarımızı şekillendiriyoruz:

  • · IQ up4 Programı ile kişisel potansiyelin açığa çıkarılması ve kapasitenin artırılması

  • · Akademik ve Beceri temelliçalışmalarda ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin bireysel düzeyde ve bilimsel yöntemlerle tespit edilmesi

  • · Kişiselleştirilmiş Dijital Rehberlik Sistemi ile özel yöntem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin akademik ve sosyal alanlarda göstermiş olduğu performansın takip edilmesi; ekip çalışmasının ve toplumsal dayanışmanın değerini bilen bireyler olarak yetiştirilmesi

  • · Okumanın etkinliğini ve performansını en doğru ve güvenilir biçimde ölçen Analitik Okuma ve Geliştirme Programı ile öğrencilerimizin okuma etkinliği sırasında anlama ve hatırlama becerilerini olumsuz etkileyen durumların minimize edilmesi ve verimliliğinin artırılması

  • · Yetkin ölçme-değerlendirme sistem ve teknikleriyle öğrencinin anlık durumunun tespiti ve bu veriler ışığında atılması gereken adımların belirlenmesi

  • · 21. yüzyıl becerileri çerçevesinde öğrencilerin İngilizce dilinde sözlü iletişim, okuma, dinleme ve yazma ile ilgili dil becerilerini geliştirmek için yapılandırılmış uygulamalarla sosyal ve akademik yeterliliklerinin yükseltilmesi

  • · Öğrencinin sosyal etkileşimin gücünden yararlanırken bireyselliğini de koruyup geliştirmeye, fikirlerini ve eserlerini çekincesiz ortaya koymaya elverişli öğrenme ortamları