Eğitim Felsefemiz

Ertuğrul Okulları’nın hedefi, bilgi ve birikimi akademik başarılarla pekiştirmiş, farklı düşünme ve bakış açılarına sahip, gerçekleştirdiği projeler ile sosyal bilinci yüksek, akıl ve bilimin yol göstericiliğinden emin, en az iki yabancı dil becerisine sahip ve dünya ile entegre olabilen, ulusal değerlerine sahip çıkarken evrensel değerlere saygılı, dünya ile rekabet edecek yetkinliğe ulaşmış bireyler yetiştirmektir.

Günümüzün hızla değişen dünyasında teknoloji, iletişim, yazılım gibi birçok farklı alanda büyük değişimler gerçekleştiğinin bilincindeyiz.Bu tür değişikliklerle baş edebilmek için, çocukların kendi perspektiflerini geliştirebilecekleri ve yaşam boyu öğrenenler olarak gereksinim duyacakları tüm yeni bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlayacak bakış açısı kazandırmak, eğitim programımızın felsefesini oluşturur.