Değerlerimiz

Ertuğrul Okulları, öğrencilerin günümüz dünyasında akademik başarı kadar dürüstlük, saygılı olma, sorumluluk sahibi olma, adil olma gibi insan ilişkilerini düzenleyen birçok değerin önemini fark etmelerini sağlayan bir eğitim programı uygular. Ertuğrul Okullarının her öğrencisi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hayata ve yüksek öğrenime hazırlandığı gibi iyi bir insan, iyi bir vatandaş olmalarını sağlayan bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkanlıklar kazandırılarak yetiştirilir.

Ertuğrul Okullarında öğretim gören öğrencilerimiz,

  • · İnsan hakları ve özgürlüklerine saygı duyan,

  • · Kendine, diğer yurttaşlara, topluma ve devlete karşı sorumluluklarını yerine getiren,

  • · Adil ve eşit davranan ve bunları gözeten,

  • · Sorunları uzlaşıya dönük ve şiddetten uzak bir şekilde çözen,

  • · Birlikte yaşama kültürünü benimseyen ve buna katkı sağlayan bireyler olarak yetişmektedir.